Primorska hranilnica Vipava d.d.
Glavni trg 15
5271 Vipava
Tel. (05) 3664-500
Fax  (05) 3664-510
Informacije