OSEBNI RAČUN


Z osebnim računom s plačilno kartico Activa Maestro vam nudimo varno in udobno poslovanje z uporabo sodobnih bančnih poti. Osebni račun s kartico vam omogoča:

* Hranilnica je pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti kreditojemalca ali solidarnega poroka dolžna opraviti vpogled v sistem                     .

Enkrat mesečno vam pošljemo izpisek o prometu in stanju na računu, ki ga lahko na vašo željo prevzamete tudi v kateri od naših agencij.

Za odprtje računa potrebujete:
Oglasite se v eni izmed naših agencij in naši delavci vam bodo z veseljem pomagali pri izpolnjevanju pristopnega obrazca.


Navodila za pravilno izpolnjevanje plačilnega naloga UPN

Urnik izvajanja plačil v hranilnici

SEPA


Splošni pogoji poslovanja s pametno kartico ACTIVA-MAESTRO


Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev za potrošnike

 


SISBON
Osnovni plačilni račun


Splošni pogoji za paketne račune


PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.