CENIK PLAČIL
Cenik plačil  -  velja od 01.02.2017 dalje
               

Cenik plačil  -  velja od 01.11.2016 dalje
               

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.