Tarifa plačil
POSLOVNE FINANCE


ELEKTRONSKA BANKA HIP-NET


TARIFA PLAČILSplošni pogoji za uporabo elektronske banke HIP-NET za pravne osebe

Elektronska banka HIP-NET za pravne osebe omogoča komitentom Hranilnice Vipava poslovanje preko spleta.
Uporabnikom je tako omogočeno udobnejše in cenejše poslovanje.
Podprta so kvalificirana digitalna potrdila naslednjih izdajateljev:  Sigen-ca, Pošta@ca, Halcom in AC NLB.

POSLOVNI RAČUNPoslovni račun je namenjen pravnim osebam, podjetnikom, zasebnikom in civilnopravnim osebam.

Za udobnejše poslovanje pri neposrednih plačilih oz. dvigih gotovine lahko pridobite poslovno kartico Maestro s takojšnjo bremenitvijo računa.
Vabimo vas, da se kot zakoniti zastopnik zglasite na eni od naših agencij. S seboj imejte veljaven osebni dokument.
Lahko pa predhodno izpolnite spodnji zahtevek (izpolnjena morajo biti VSA polja), ga natisnete in ob predložitvi osebnega dokumenta oddate na naši agenciji.Splošni pogoji za uporabo poslovne debetne kartice Activa MaestroZahtevek za pridobitev poslovne debetne kartice Activa MaestroE-RAČUNHranilnica s 05.01.2015 omogoča pošiljanje in prejemanje e-računov preko elektronske banke.
Račun, ki ste ga izdelali z računovodskim programom lahko včitate v našo aplikacijo skupaj
s prilogami. V elektronski banki za PO se tako izdela ovojnica, ki se preko Bankart-a pošlje
v bančni sistem. Predpogoj za uporabo pošiljanja e-računov je uporaba elektronskega bančništva
poslovni HIP-NET, s strani hranilnice odobrena pravilno izpolnjena in podpisana
Izjava izdajatelja o vključitvi v e-račun in Pooblastilo za uporabo e-računa v elektronski banki (povezavi spodaj).  

Izjava izdajatelja o vključitvi v e-račun

Pooblastilo za uporabo e-računa v elektronski banki za PO


Priporočila za varno rabo elektronske banke

KREDITIRANJE
Hranilnica nudi izredno ugodne kredite.

Če je kot oblika zavarovanja uporabljeno osebno poroštvo, je Hranilnica je pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti solidarnega poroka dolžna opraviti vpogled v sistem                     .

SISBON
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.VARČEVANJEObrestne mere za varčevanje PO
Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitevSplošni pogoji paketnih računov