Naziv:
Skrajšani naziv:
Naslov:


Telefon:

Telefax:

E-pošta:

Davčna številka:

Matična številka:

Poravnalni račun št.


BIC koda:
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.
PRIMORSKA HRANILNICA d.d.
Glavni trg 15
5271      VIPAVA

(05) 3664-500

(05) 3664-510

info@hranilnica-vipava.si

78184495

5214246

01000-0006400046
odprt pri Banki Slovenije

HKVISI22

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.
SPLOŠNI PODATKIVARSTVO OSEBNIH PODATKOV