PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.
POSLOVNA POROČILA


      Razkritja v skladu z 88. členom Zakona o bančništvu
------------------------------------------------------------------------------------------
Ureditev notranjega upravljanja
Politika izbora članov upravljalnega organa
Politika prejemkov