PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.
OBVESTILA


18. maj 2018                  SKLIC 16. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
                                       Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta Primorske hranilnice Vipava d.d.
                                       ter sklepa nadzornega sveta, uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje
                                       16. skupščino PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava,
                                       ki bo v sredo, dne 20.06.2018, ob 11.uri, v Vipavi,
                                       v prostorih gostilne Krhne, Glavni trg 5, Vipava   ...             Več o tem ...