PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.
O B V E S T I L A


26. april 2017                 SKLIC 15. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
                                       Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta Primorske hranilnice Vipava d.d.
                                       ter sklepa nadzornega sveta, uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje
                                       15. skupščino PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava,
                                       ki bo v torek, dne 30.05.2017, ob 12.uri, v Budanjah,
                                       v prostorih gostilne Pri Milanu na žagi, Budanje 8, Vipava   ...
Več o tem ...